Εξομολογούμαι ξανά την ίδια αμαρτία;

Είναι ένα θέμα που συζητιέται πολύ. Αφού εξομολογήθηκες αυτή την αμαρτία, γιατί την ξαναλές, τα έχεις πει αυτά!!! Είναι σωστή αυτή η γνώμη; Είναι, εάν η Πνευματική Ζωή δεν είναι μια διαρκής πορεία από στο Σκότος προς το Φως. Είναι σωστή, εάν η Πνευματική Ζωή δεν είναι μια διαρκής Κάθαρση, Φωτισμός και Θέωση! Αφού, όμως, ο […]

Εξομολογούμαι ξανά την ίδια αμαρτία; Read More »